Hänsch ontvangt voor het eerst ISO 14001-certificering voor milieumanagementsystemen


PERSBERICHT

Het gestaag toenemende milieubewustzijn onder de bevolking, maakt dit onderwerp ook steeds belangrijker voor de economie. Certificering volgens de internationaal erkende ISO 14001-norm, is een onafhankelijke bevestiging van efficiënt milieubeheer.

Hänsch houdt zich al geruime tijd bezig met het thema duurzaamheid en de implementatie van een milieumanagementsysteem. Geoptimaliseerde energie- en grondstoffenefficiëntie verbetert de operationele en productieprocessen aanzienlijk en draagt tegelijkertijd bij aan kostenbesparingen. Voor het eerst heeft Hänsch zich nu middels een audit door TÜV Nord laten certificeren volgens ISO 14001.

Zo gebruikt het bedrijf bijvoorbeeld in al zijn nieuwe gebouwen efficiënte warmtepompen om thermische energie op te wekken. Verder worden zeer effectieve luchtafvoersystemen gebruikt voor de gevoelige filtering van emissies bij de printplaat-lakkering en SMD-productie.

Door de voortgaande uitbreiding van het fotovoltaïsche systeem, kon het afgelopen jaar een groot deel van de CO²-vrije zelf opgewekte elektrische energie direct worden gebruikt. Wat het totale elektriciteitsverbruik betreft, betrok Hänsch ca. 20% minder energie van het energiebedrijf.

Andere aspecten die in het kader van de certificering worden gecontroleerd, zijn optimalisaties in de reductie van materialen, hergebruik van grondstoffen en afvalscheiding.

Om afval te comprimeren, heeft Hänsch geïnvesteerd in een papier- en foliepers. De compressie zorgt er onder andere voor, dat de ophaalintervallen en daarmee het aantal ritten van het afvalverwerkingsbedrijf aanzienlijk worden verlaagd.

Ook bij de productontwikkeling heeft Hänsch aan de milieueisen voldaan en de signaleringssystemen dienovereenkomstig verder ontwikkeld. Hierdoor wordt voldaan aan de strenge eisen van de auto-mobielindustrie en worden aanzienlijke concurrentievoordelen behaald. Zo rust het bedrijf, met in Herzlake (Duitsland) het hoofdkantoor, bijvoorbeeld volledig emissievrije wagenparken van de Duitse politie uit met specifieke signaleringssystemen, die speciaal zijn ontwikkeld voor duurzame voertuigconcepten.

“Als internationaal bedrijf voelen we ons verplicht om onze verantwoordelijkheid naar onze klanten en het milieu serieus te nemen en onze impact op de natuurlijke leefomgeving zo goed mogelijk te verminderen. Dankzij de ingevoerde maatregelen, konden we onze belasting op het milieu met ongeveer 25% verminderen”, legt Hänsch-directeur Ludger Dopp uit.

Daarnaast vond er wederom een certificering volgens DIN EN ISO 9001 plaats. ISO 9001 is de meest wijdverbreide norm voor kwaliteitsmanagement die nationaal en internationaal wordt gebruikt.

Met de implementatie van beide managementsystemen, heeft Hänsch opnieuw een belangrijke stap gezet in de richting van een efficiënt gebruik van grondstoffen, wat de inzet binnen het hele bedrijf omvat en leidt tot een aanzienlijke versterking van de marktpositie op de lange termijn.

Over het bedrijf: Hänsch ontwikkelt en produceert elektronische waarschuwings- en signaleringsconcepten voor voertuigen van ambulancediensten, brandweer, politie en diverse organisaties die zich bezighouden met infra (gerelateerde) werkzaamheden. Met deze producten, zoals bijvoorbeeld blauw licht en akoestische systemen (sirenes) voor diverse hulpverleningsvoertuigen, is het bedrijf vanaf het begin tot op de dag van vandaag sterk gegroeid. Hänsch heeft zijn naam echter vooral gevestigd als competentie- en innovatiepartner van individuele systeemoplossingen voor bekende voertuigproducenten en fabrikanten van hulpverleningsvoertuigen op de internationale markt.

Hänsch Signalis B.V. te Heerenveen maakt in Nederland deel uit van de internationale Hänsch organisatie, met het hoofdkantoor in Herzlake (Duitsland). Milieubeheer is voor Hänsch Signalis B.V., als dochteronderneming van Hänsch, ook van groot belang, aangezien de produktie bij Hänsch in Duitsland plaatsvindt en het milieubeheer juist daar begint.

Hänsch

Links: Ludger Dopp (directeur) / Rechts: Mirco Mehrhoff (medewerker milieubeheer)